اسپیکرفون

اسپیکرفون تلفنی است که دارای میکروفون و بلندگوی جداگانه از بلندگوهای موجود در گوشی است. در واقع اسپیکرفون جدا از تلفن کار نمی کند. این دستگاه به چندین نفر اجازه می دهد تا در یک مکالمه شرکت کنند. بلندگو صدای کسانی را که در انتهای دیگر خط تلفن قرار دارند پخش می کند در حالی که میکروفون، صدای همه کسانی را که از بلندگو استفاده می کنند ضبط می کند. دستگاه هایی که به طور خاص برای استفاده از بلندگو طراحی شده اند اغلب دارای چندین ورودی میکروفون هستند که به صورت شعاعی در اطراف دستگاه مرتب شده اند تا ورودی صدا را به حداکثر برسانند مانند آنچه در اطراف میز کنفرانس وجود دارد. پیچیده ترین واحدها امکان اتصال میکروفون های ماهواره ای اضافی را فراهم می کنند که می توانند در فاصله ای از واحد اصلی قرار گیرند.

pic
pic