اسنوم

شرکت اسنوم و محصولات آن شرکت در سال 1996 در شهر برلین آلمان تاسیس شد. این شرکت یکی از پیشگامان صنعت VOIP به شمار می آید. کیفیت بسیار خوب، امنیت بالا، هم خوانی با سایر دستگاه های برند های دیگر،طراحی زیبا و قیمت مناسب تلفن های IP برای مشتری از جمله مشخصه های این کمپانی می باشد. شرکت SNOM با ارائه پروتکل TLS (امنیت لایه انتقال) در سال 2003 و پرتکل SRTP (پرتکل انتقال امن بلادرنگ) در سال 2004، توانست استاندارد های جدیدی را درصنعت VOIP پایه گذاری نماید. شرکت SNOM رنج وسیعی از تلفن های IP را تولید می نماید. که شامل تلفن های IP رومیزی، تلفن های کنفرانس و تلفن های بیسیم Dect می باشد.

...
تلفن بیسیم دکت تحت شبکه اسنوم

مدل M90

خرید محصولz
...
تلفن تحت شبکه اسنوم

مدل D865

خرید محصولz
...
تلفن تحت شبکه اسنوم

مدل D862

خرید محصولz
...
تلفن تحت شبکه اسنوم

مدل D785N

خرید محصولz
...
پیجینگ ویپ اسنوم

مدل +PA1

خرید محصولz
...
ریپیتر دکت اسنوم

مدل M5

خرید محصولz
...
تلفن بیسیم ویپ اسنوم

مدل M430

خرید محصولz
...
آنتن دکت اسنوم

مدل M400

خرید محصولz
...
تلفن بیسیم دکت تحت شبکه اسنوم

مدل M30

خرید محصولz
...
تلفن ویپ اسنوم

مدل D735

خرید محصولz
...
ماژول گسترش اسنوم

مدل D7C

خرید محصولz
...
تلفن تحت شبکه اسنوم

مدل D717

خرید محصولz
...
هدست تلفن ویپ اسنوم

مدل A330D

خرید محصولz
...
تلفن تحت شبکه اسنوم

مدل D715

خرید محصولz
...
تلفن ویپ اسنوم

مدل D713

خرید محصولz
...
تلفن تحت شبکه اسنوم

مدل D710

خرید محصولz
...
هدست ویپ اسنوم

مدل A330M

خرید محصولz
...
دانگل دکت اسنوم

مدل A230

خرید محصولz
...
هدست ویپ اسنوم

مدل A100D

خرید محصولz
...
تلفن ویپ اسنوم

مدل D120

خرید محصولz
...
دانگل وایرلس اسنوم

مدل A210

خرید محصولz
...
آداپتور 5 ولت 2 آمپر اسنوم

مدل A6

خرید محصولz
...
تلفن تحت شبکه اسنوم

مدل D785

خرید محصولz
...
تلفن تحت شبکه اسنوم

مدل D868

خرید محصولz
...
تلفن تحت شبکه اسنوم

مدل D892

خرید محصولz
...
تلفن تحت شبکه اسنوم

مدل D895

خرید محصولz
...
تلفن تحت شبکه اسنوم

مدل D898

خرید محصولz
...
ماژول گسترش اسنوم

مدل D7

خرید محصولz
...
تلفن بیسیم دکت تحت شبکه اسنوم

مدل M25

خرید محصولz
...
تلفن بیسیم دکت تحت شبکه اسنوم

مدل M65

خرید محصولz
...
تلفن بیسیم دکت تحت شبکه اسنوم

مدل M70

خرید محصولz
...
تلفن بیسیم دکت تحت شبکه اسنوم

مدل M80

خرید محصولz
...
تلفن بیسیم دکت تحت شبکه اسنوم

مدل M85

خرید محصولz
...
آنتن دکت اسنوم

مدل M100 SC

خرید محصولz
...
آنتن دکت اسنوم

مدل M300

خرید محصولz
...
آنتن دکت اسنوم

مدل M700

خرید محصولz
...
آنتن دکت اسنوم

مدل M900

خرید محصولz
...
آنتن دکت اسنوم

مدل M900 Outdoor

خرید محصولz
...
تلفن کنفرانس اسنوم

مدل C520

خرید محصولz
...
تلفن کنفرانس اسنوم

مدل C52-SP

خرید محصولz
...
تلفن کنفرانس اسنوم

مدل C620

خرید محصولz
...
هدست ویپ اسنوم

مدل A100M

خرید محصولz
...
هدست ویپ وایرلس اسنوم

مدل A150

خرید محصولz
...
هدست ویپ وایرلس اسنوم

مدل A170

خرید محصولz
...
هدست ویپ وایرلس اسنوم

مدل A190

خرید محصولz
...
اینجکتور PoE اسنوم

مدل A5

خرید محصولz
...
مبدل هدست بی سیم اسنوم

مدل EHS

خرید محصولz
...
تلفن تحت شبکه اسنوم

مدل D140

خرید محصولz
...
تلفن بیسیم ویپ اسنوم

مدل M490

خرید محصولz
...
تلفن بیسیم ویپ اسنوم

مدل M425

خرید محصولz
...
تلفن تحت شبکه اسنوم

مدل D150

خرید محصولz
...
تلفن بیسیم ویپ هتلی اسنوم

مدل HM201

خرید محصولz
...
تلفن بیسیم ویپ اسنوم

مدل M110 SC

خرید محصولz
...
تلفن بیسیم دکت تحت شبکه اسنوم

مدل M10 SC

خرید محصولz
...
آنتن دکت اسنوم

مدل M500

خرید محصولz
...
تلفن بیسیم دکت تحت شبکه اسنوم

مدل M55

خرید محصولz
...
تلفن بیسیم دکت تحت شبکه اسنوم

مدل M58

خرید محصولz
...
آنتن دکت اسنوم

مدل M9B

خرید محصولz
...
تگ اسنوم

مدل M9T

خرید محصولz
...
آنتن دکت اسنوم

مدل M200 SC

خرید محصولz
...
تلفن بیسیم دکت تحت شبکه اسنوم

مدل M15 SC

خرید محصولz
...
تلفن بیسیم ویپ اسنوم

مدل M215 SC

خرید محصولz
...
تلفن بیسیم ویپ اسنوم

مدل M465

خرید محصولz
...
تلفن بیسیم ویپ اسنوم

مدل M470

خرید محصولz
...
تلفن بیسیم ویپ اسنوم

مدل M480

خرید محصولz
...
تلفن بیسیم ویپ اسنوم

مدل M485

خرید محصولz
...
اسپیکرفون اسنوم

مدل C300

خرید محصولz