تلفن رومیزی خانگی

تلفن وسیله ای است‌ مخابراتی، که برای انتقال و دریافت صدا بکار می‌رود تلفن ارتباطات سریع و فوری، مردمی که فرسنگ‌ها از یکدیگر دورند را ممکن ساخت. نخستین بار الکساندرگراهام بل با همکاری دوستش واتسن موفق به اختراع تلفن شد. توزیع و فروش تلفن، پس از اختراع کامل توسط گراهام بل به سرعت گسترش یافت و سیم‌های آن از شهری به شهر دیگر کشیده شد. در سال ۱۸۹۱ ارتباط تلفنی بین شهرهای لیون و تهران برقرار گردید

pic
pic
pic